Vloerverwarming

Het opstookprotocol

Houten vloer en vloerverwarming, het opstookprotocol!

Je hoeft het opstookprotocol slechts een keer uit te voeren, namelijk voordat de houten vloer gelegd wordt! Door het uitvoeren van het opstookprotocol worden grote temperatuurwisselingen vermeden. Dit zorgt ervoor dat de dekvloer van uitmuntende kwaliteit wordt en hierop uitstekend een prachtige nieuwe eikenvloer gelegd kan worden.

Voor het leggen zal een van onze specialisten inspectie uitvoeren zodat we zeker weten dat de vloer gelegd kan worden in combinatie met vloerverwarming. De staat van de dekvloer wordt geïnspecteerd en op basis van de inspectie wordt een adviesrapport opgesteld. Als dit advies vervolgens wordt opgevolgd geven wij hier maar liefst 5 jaar garantie op! Zo kan jij zorgeloos genieten van een nieuwe houten vloer met vloerverwarming!  

Opstookprotcol 

Het opstookprotocol neemt ongeveer 14 dagen in beslag. Het is goed om de ruimte gedurende deze tijd goed te ventileren, probeer wel tocht over de vloer te vermijden.

Het is van belang dat het opstookprotocol voor aanvang van de legwerkzaamheden uitgevoerd is. Een zandcementvloer dient minimaal 28 oud te zijn en een anhydriet dekvloer minimaal 14 dagen.

Verwarm de dekvloer op de eerste dag naar een watertemperatuur van 20 graden. Vervolgens de temperatuur iedere 24 uur met 5 graden verhogen. De maximale temperatuur mag niet hoger worden dan 40 graden.

Het opstookprotocol per dag:

 • Dag 1: watertemperatuur van 20 graden
 • Dag 2: verhogen naar 25 graden
 • Dag 3: verhogen naar 30 graden
 • Dag 4: verhogen naar 35 graden
 • Dag 5: verhogen naar 40 graden* (dit is de maximale temperatuur, mits de leidingen op de juiste diepte zijn aangebracht). Als er leidingen of buizen in de dekvloer worden aangebracht moet de dikte van de dekvloer boven deze leidingen minimaal 20mm zijn. Bij een cementdekvloer met een toplaag moet de totale dekking boven deze leidingen minimaal 28mm zijn. 

*Hou de maximale temperatuur van 40 graden minstens 24 uur per centimeter vloerdikte aan. Voorbeeld: bij een vloerdikte van 4cm is het van belang dat de temperatuur 4 dagen lang op 40 graden wordt gehouden.

 Voorbeeld per dag bij een 4cm cementvloer:

 • Dag 6: temperatuur aanhouden op 40 graden
 • Dag 7: temperatuur aanhouden op 40 graden
 • Dag 8: temperatuur aanhouden op 40 graden
 • Dag 9: temperatuur aanhouden op 40 graden 

 Vervolgens kan er gestart worden met het geleidelijk afbouwen van de temperatuur met 5 graden per dag tot de temperatuur van 20 graden bereikt is.

 • Dag 10: temperatuur verlagen naar 35 graden
 • Dag 11: temperatuur verlagen naar 30 graden
 • Dag 12: temperatuur verlagen naar 25 graden
 • Dag 13: temperatuur verlagen naar 20 graden

Na het opstookproces is het van belang om het restvocht in de cement of anhydriet dekvloer te controleren. Als wij de vloer leggen zullen wij dit eerst gaan meten alvorens de vloer gelegd wordt. Een zandcementvloer mag maximaal 1,8% vochtpercentage bevatten en een anhydriet dekvloer maximaal 0,3%. Als de vloer in de voorstrijk gezet wordt mag het vochtpercentage maximaal 3% zijn.

 Tijdens en na het leggen van de houten vloer: 

-De dekvloer dient tijdens het leggen van de houten vloer tussen de 15 en 18 graden te zijn.
-Wacht minimaal 3 dagen na het leggen voor het aanzetten van de vloerverwarming.
-Op dag 4 na het leggen mag het water in de vloerverwarming omhoog gebracht worden tot 20 graden
-Vervolgens de temperatuur langzaam verhogen met 1 a 2 graden per dag. Dit totdat de gewenste temperatuur in de ruimte is bereikt.
-De maximale temperatuur aan de top van de dekvloer mag maximaal 28 graden zijn. 
-Hou tijdens het stookseizoen de temperatuur van de vloer en het water constant, dit geldt ook s ‘nachts.
-Minimaliseer schommelingen in de temperatuur. Mocht het wel benodigd zijn, laat dit dan zo langzaam als mogelijk ontstaan