Algemene richtlijnen

Regelmatig krijgen wij vragen over de combinatie vloerverwarming en een houten vloer. Helaas is er geen universeel verwerkingsadvies, maar wel kunnen wij wat algemene richtlijnen geven:

 • Maximale vloertemperatuur van 28 graden;
 • Minimaal 1 cm dekking op de leiding (dit geldt bij het infrezen van de vloerverwarming);
 • Voor verwerken van houten vloer, moet je eerst de vloer opstoken volgens het opstookprotocol;
 • De zandcement afwerkvloer dient minimaal 28 dagen oud te zijn;
 • Het restvochtpercentage van de zandcement afwerkvloer moet tussen de 1,5 en 1,8 % liggen. Bij een anhydrietvloer 
0,2%
 • Bij verwerken mag de vloer niet warmer zijn dan 18 graden;
 • Een maximale warmtedoorlaatweerstand van 0,15 K/W de vierkante meter;
 • Kies een vloer met een lage warmtedoorlaatweerstand. Een dunne vaste vloer heeft daarom de voorkeur boven een zwevend gelegde vloer;
 • De lijm moet geschikt zijn voor vloerverwarming;
 • Op parket met vloerverwarming mogen geen karpetten! Dit vanwege de opeenhoping van warmte.
 • Bij bestaande vloeren dient de leiding wat dieper te worden in gefreesd. Vervolgens wordt de vloer geprimeerd en aangesmeerd met flexibele lijm. Waarna de gehele vloer geëgaliseerd dient te worden. Dit alles met het resultaat dat de leiding 1 cm dekking heeft.
 • Watertemperatuur in de buizen mag niet boven de 45°C komen.
 • Vloerdelen dienen uitsluitend verlijmd te worden op de afwerkvloer, dus niet zwevend leggen.
 • Vloerdelen laten verlijmen door een vakman.
 • Na het leggen van de vloer de vloerverwarming aanzetten en langzaam de temperatuur 
verhogen. (geldt bij het invrezen in een bestaande cement vloer)
 • Watertemperatuur mag 20°C worden, daarna per 24 uur steeds met 5°C 
verhogen.
 • Temperatuur zo constant mogelijk houden.
 • De relatieve luchtvochtigheid in het vertrek moet rond de 65% liggen.
 • Voor de afwerking van de vloer geen lak gebruiken.