Service en Garantie

Service

Wat wij kunnen betekenen:

 1. Deskundig advies 
 2. Begeleiden van projecten
 3. Ondergrondbehandeling 
 4. Vochtmetingen
 5. Plaatsen van houten vloeren
 6. Op verzoek advies aan huis 
 7. Traditioneel parket plaatsen
 8. Renoveren 
 9. Afwerken en bewerken van houten vloeren
 10. Parket schuren
 11. Onderhoudsadvies 
 12. Transport
 13. Online oriënteren, direct inzicht in prijs en bestelmogelijkheden
 14. Showroom open op afspraak

Garantie

1. Een parket vloer is een natuurproduct. Natuurlijke afwijkingen in kleur en structuur zijn daarom niet vermijdbaar. Dergelijke afwijkingen verplichten Dutzfloors dan ook niet tot vervanging of schadevergoeding. De omschreven garantie in artikel 15 : “Conformiteit en garantie” van de algemene voorwaarden van het CBW ( Centrale Branchevereniging Wonen) is de enige garantie die wij geven.

2. Adviezen met betrekking tot het gebruik, onderhoud en legging worden naar beste weten en inzicht verstrekt. 

3. De garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan door normale slijtage, ingeval van onzorgvuldig gebruik, ingeval van onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud. Vochtige en natte ruimtes zijn uitgesloten van het verstrekken van garantie. Dit geldt eveneens voor defecten en/of gebreken die zijn ontstaan tengevolge van verkeerd gebruik of onzorgvuldig handelen en bij het gebruik voor een ander doel dan waarvoor de houten vloer is bestemd, als ook het negeren van onderhoudsinstructies. Hieronder valt ook onzorgvuldige behandeling tijdens het vervoer, opslag en schade als gevolg van naaldhakken, stenen, zand en huisdieren enz.

4. De garantie op de toplaag van de Duo plank bedraagt 15 jaar. De toplaag mag niet loslaten.

5. Bij massief houten vloeren kunnen kieren ontstaan van 5mm of meer. Dit valt derhalve buiten de garantie.

6. Tijdens en na de wettelijke zichttermijn van 7 dagen heb je garantie op parket, ondervloeren, lijmen, lak en plinten.

7. Bij een geconstateerd gebrek zal het product op uw verzoek gerepareerd dan wel vervangen worden. 

8. Garantie op de houten vloeren wordt beoordeeld indien het defect binnen 2 maanden na de ontdekking van dit defect bij Dutzfloors kenbaar is gemaakt. Dit kan zowel schriftelijk als per mail. Als de garantie wordt toegekend zal de betreffende houten vloer of onderdelen daarvan worden vervangen. Mocht de houten vloer niet meer leverbaar zijn dan zal er voor een gelijkwaardige vloer worden gezorgd.

9. De verstrekte garantie is uitsluitend van toepassing op de houten vloer. Arbeidsloon valt hier dus buiten.

10. Bij het erkennen van garantie blijft de garantieperiode ongewijzigd van toepassing.

11. Dutzfloors geeft geen 15 jaar garantie op restpartijen. Hiervoor zijn andere voorwaarden van toepassing.


12
. De door Dutzfloor aangeboden garanties doen niets af aan de wettelijke garanties waar u als consument recht op heeft.